Vatsalihasten erkauman hoito

Vatsalihasten erkauman hoito

Suorien vatsalihasten erkauma osa 1.

Mitä tarkoittaa vatsalihasten erkauma, onko erkaumasta haittaa ja tarvitseeko erkaumaa aina kuntouttaa? Entä millaisia oireita erkauma voi aiheuttaa?

Erkauma on yksi yleisimpiä syitä miksi vastaanotolleni hakedutaan ja aiheuttaa monesti synnyttäneille äideille paljon epävarmuutta ja huolta. Vatsalihasten käyttöä ja esimerkiksi liikunnan aloittamista saatetaan varoa aivan turhaan pitkiäkin aikoja, koska oikeanlaista tietoa erkauma-asioista ei ole saatavilla.


Mitä vatsalihasten erkauma tarkoittaa?

Suorien vatsalihasten erkauma on yleinen vaiva synnyttäneillä äideillä, mutta erkaumaa voi esiintyä myös miehillä ja synnyttämättömillä naisilla.

Erkauma syntyy vatsaontelon tilavuuden kasvaessa ja on täysin normaali ja luonnollinen raskausajan muutos. Vatsan kasvaessa vatsalihakset erkaantuvat keskilinjasta sivummalle ja vatsalihasten välissä oleva jännesauma, linea alba venyy.


Synnytyksen jälkeen nopeinta, spontaania vatsalihasten palautumista tapahtuu ensimmäisten kuukausien aikana mutta toisinaan vatsalihasten palautuminen voi kuitenkin viivästyä ja viedä paljon kauemmin aikaa monien erilaisten syiden vuoksi. Vatsalihasten ei kuitenkaan kuulu mennä täysin yhteen, vaan muutaman sormen leveys vatsalihasten välissä navan kohdalla on täysin normaalia.


Kun vatsalihasten väli on muutamaa sormen leveyttä reilumpi, on kyseessä suorien vatsalihasten erkauma, diastasis recti.


Onko erkaumasta haittaa ja tarvitseeko erkaumaa aina kuntouttaa?

Lievästi erkaantuneet vatsalihakset eivät välttämättä aiheuta oireita tai haittaa ja silloin kun vatsalihasten toiminnallisuus on hyvällä mallilla, ei sen erityisempää kuntoutusta välttämättä tarvita. Toisaalta on hyvä tiedostaa, että vaikka vatsalihakset olisivat ulkoisesti palautuneet, ei toiminnallisuus välttämättä ole ennallaan.


Synnytyksen jälkeen vatsalihasten välissä olevan jännesauman pitäisi palautua napaksi ja syvien vatsalihasten tulisi pystyä muun muassa säätelemään vatsaontelon painetta ja välittämään voimia ylä- ja alaraajojen välillä. Tavoitteena ei ole saada vatsalihaksia yhteen synnytyksen jälkeen, vaan erkauman leveyttä tärkeämpää on keskivartalon toiminnallisuus; se miten keskivartaloon löytyy kontakti, kun esimerkiksi vatsaontelonpaine kasvaa vaikkapa liikkeiden aikana, yskiessä tai aivastaessa.


Kun erkauman palautumisessa on haasteita ja vatsalihasten väli jää selkeästi muutamaa sormen leveyttä reilummaksi, ei toiminta yleensä ole kunnossa ja kuntoutus on tarpeellista.


Millaisia oireita erkauma voi aiheuttaa?

Vatsalihasten erkauma voi aiheuttaa monia erilaisia oireita, vaivoja ja kipuja. Oireet eivät aina välttämättä johdu suoraan itse erkaumasta, vaan voivat olla monen tekijän summa.


Synnyttäneet äidit kokevat usein erkaumaan liittyen, että keskivartaloon on hankala löytää kontaktia ja keskivartalo on heikko, selkä saattaa väsyä ja kipuilla tai ryhtiä on haastava ylläpitää. Kipuja voi olla myös vatsan ja lantion alueella. Lisäksi lantionpohjan oireet kuten virtsankarkailu, kipu ja paineentunne sekä vaikeus tunnistaa lihaksia voivat liittyä vatsalihasten erkaumaan. Vatsalihasliikkeitä tehdessä vatsalihasten väliin saattaa nousta harjanne tai vatsalihasten välinen jännesauma voi tipahtaa vatsalihasten väliin muodostaen upottavan railon vatsan keskiosaan (tämä ei kuitenkaan aina kerro siitä, että vatsalihakset olisivat erkaantuneet vaan enemmänkin koko vatsanseinämän toimintahäiriöstä tai paineensäätelyn ongelmasta). Liikkeiden aikana voi korostua myös paineentunne lantionpohjassa. Monelle synnyttäneelle äidille myös vatsan muuttunut ulkonäkö, pullotus/pömpötys, on arkea vahvasti haittaava asia.

Äitiysfysioterapeutti ohjaa keskivartaloa vahvistavia ja vatsalihasten erkaumaa kuntouttavia harjoitteita raskaudesta ja synnytyksestä palautumisen tueksi.

Se miksi keskivartalon toiminta jää heikoksi tai vatsalihasten erkauman palautuminen viivästyy tai jää kesken, on yksilökohtaista. Jokaisen synnyttäneen äidin kohdalla tulisi kehon tilanne tutkia yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti, ja löytää syyt, mitkä vaikuttavat palautumiseen häiritsevästi, jotta erkaumaa voidaan kuntouttaa.


Erkauman itsehoito-ohjeita ja erilaisia verkkovalmennuksia löytyy paljon ja oikeanlaista tietoa voi olla vaikea löytää tai tulkita omaan tilanteeseen sopivaksi. Suosittelen siis lämpimästi hakeutumaan erkauman kuntoutukseen erikoistuneen äitiysfysioterapeutin vastaanotolle, jos epäilet erkaumaa, sinulla on erkaumaan liittyviä oireita tai keskivartalon toiminta tai ulkonäkö aiheuttaa huolta tai epävarmuutta. Fysioterapia on vatsalihasten erkauman ensijainen hoitomuoto kun erkauma tarvitsee kuntoutusta ja siihen liittyvät oireet haittaavat arkea. Ammattilaisen arvio ja yksilöllinen ohjaus ovat korvaamattomia erkauman kuntoutuksessa.

Suomen äitiysfysioterapeutit ry:n sivuilta www.aitiysfysioterapia.fi löydät itseäsi lähimmän fysioterapeutin, jolla on ajantasaista tietoa ja osaamista vatsalihasten erkauman kuntouttamisesta.


Vatsalihasten erkauma 2. osassa kerron miten keskivartalon palautumista voi tukea jo raskausaikana ja pian synnytyksen jälkeen, miten kannattaa edetä ja mitä kannattaa esimerkiksi välttää sekä mahdollisista syistä mitkä voivat vaikuttaa keskivartalon toimintaan ja palautumiseen.

Sari-Anne Kylliäinen

Sari-Anne Kylliäinen

Julkaistu: 17.04.2024